חיפוש תבניות

מצא את התבנית המתאימה עבורך

מבצע תרגום תבניות פרימיום

תנאי שימוש ותקנון האתר

 

כללי:

ברוכים הבאים לאתר MasterGate.co.il, בו אנו מציעים ללקוחותינו, שירות מידע מקוון, ותבניות עיצוב, מתורגמות ומוסבות לעברית, למערכת וורדפרס - WordPress אשר הינה פלטפורמה חופשית לניהול והפעלה של אתרי בלוגים.

גולש נכבד, תנאי השימוש ותקנון האתר, כפי שנוסחו להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין אתר MasterGate.co.il (להלן: "האתר", "MasterGate") אשר מסדיר ומגדיר את מערכת היחסים המשפטית במסגרת השימוש, הגלישה והורדות תבניות (להלן: "תנאי השימוש ותקנון האתר").

הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש והתקנון כתנאי מוקדם להתקשרות בין אתר MasterGate.co.il לבינך, וזאת לפני הרישום וקבלת שירותיו של האתר. עצם הגלישה באתר, הרשמה, השימוש, ו/או רכישת שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם לקבלת לשירותינו. תנאי השימוש ותקנון האתר נתונים לשינויים על ידי האתר בכל עת, ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה מוקדמת.

הכותרות בהסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ואינם משמשים ו/או ישמשו לצורך פרשנותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תוכן האתר:

אתר MasterGate.co.il משמש כאתר שירות מידע מקוון להורדת תבניות עיצוב מוכנות (Templates או Themes) למערכת וורדפרס.

מערכת וורדפרס - WordPress הינה פלטפורמה חופשית לניהול והפעלה של אתרי בלוגים.

הפלטפורמה כתובה בשפת PHP על בסיס מסד נתונים MySQL. מערכת הוורדפרס הינה פרויקט חופשי תחת הרישיון הציבורי הכללי של גנו (GNU GPL) וע"כ כל אחד יכול להוריד אותה ולהשתמש בה באופן חופשי להרצת בלוגים ואתרי תוכן אחרים.

יודגש, כי אתר MasterGate.co.il איננו מוכר תבניות עיצוב של וורדפרס, אלא מספק, הן בחינם והן בתשלום, שירותי תרגום והסבה לעברית לתבניות וורדפרס חינמיות הניתנות להורדה ברחבי הרשת בהתאם לרישיון GNU GPL העולמי, אלא אם כן צוין אחרת.

תבניות עיצוב נבנות בצורה כללית המתאימות לעסקים רבים וע"כהן פתרון נוח, זול ויעיל ויכולות לתת לך מענה הולם ומתאים לעסקך.

מטבע הדברים התרגומים וההסבות לעברית של התבניות המוצעות באתר אינן ייחודיות ונעשות בהן שימוש על ידי יותר מגולש אחד, היינו תבנית מסוימת יכולה לשמש אתרים רבים ושונים במהותם. יחד עם זאת, לאחר הורדת התבנית, ניתן לבצע התאמות תוכן לתבניות ו/או התאמות עיצוב ומבנה בהתאם לצרכים שלכם (כגון הזנת טקסטים, שינוי גופן, הוספת תמונות, העלאת קבצים, שינוי צבעים, שינוי ו/או הוספת עמודות, שינוי לוגו וכו'). ההתאמה יכולה ותיעשה על ידכם באופן עצמאי, או לעשות שימוש בשירותיו של אתר MasterGate.co.il.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות MasterGate.co.il ו/או בבעלותו של צד ג' אלא אם כן צוין אחרת.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשווק ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להוריד זכויות יוצרים ו/או להוריד זכויות תרגום ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ"י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר ו/או מבעלי זכויות היוצרים של תבנית העיצוב ו/או הזכות הנדונה.

השימוש בזכויות התרגום וההסבה לעברית של התבנית המורדת תיעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון האתר כמפורט בהסכם זה.

השימוש בתבניות העיצוב, לרבות התמונות המצורפות לתבנית ו/או כל זכות יוצרים אחרת ו/או כל קניין רוחני אחר אשר נלווים לתבנית העיצוב שייכים למעצבים השונים ברחבי הרשת אשר יצרו את תבניות העיצוב, כפי שפרטיהם מפורטים בקובץ העיצוב (css), תיעשה בהתאם לתנאי ההסכם הכלולים בתבנית העיצוב ו/או בקובץ העיצוב ו/או אשר מוגדרים בדף הבית של היוצר ו/או בהתאם לרישיון GNU GPL העולמי, אלא אם כן צוין אחרת.

השימוש בתכנים הנ"ל ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות הקניין ו/או בזכויות הנלוות, בניגוד להוראות אשר בתנאי השימוש ותקנון זה ו/או בניגוד לכל דין רלבנטי אחר, יאפשר לאתר MasterGate, לנקוט כנגד המפר אמצעים משפטיים, חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר ואף העברת פרטיו לצד ג', והכול בהתאם להצהרת הפרטיות המוגדרת בהסכם זה.

במקרה שלתביעה שתוגש כנגד MasterGate כתוצאה משימוש בלתי חוקי של הגולש ובניגוד לתנאי השימוש ותקנון האתר, ישא הגולש המפר באחריות המלאה בגין נזקיו של אתר MasterGate, לרבות שיפויו כלפי צד ג'.

יודגש, כי זכויות התרגום המורדות במסגרת אתר MasterGate מעניק ללקוח רישיון שימוש בתבנית המורדת באתר אחד בלבד ולא לעשות בהם שימוש נוסף בשם מתחם נוסף ו/או לעשות בהם שימוש חוזר ו/או שימוש מסחרי.

שירותי האתר ותמורה:

אתר MasterGate איננו מוכר תבניות עיצוב של וורדפרס, אלא מספק, הן בחינם והן בתשלום, שירותי תרגום והסבה לעברית, שדרוג תבניות עיצוב קיימות, שינויים מבניים ועיצוביים לפי דרישות הלקוח, לתבניות וורדפרס חינמיות הניתנות להורדה ברחבי הרשת בהתאם לרישיון GNU GPL העולמי, אלא אם כן צוין אחרת.

עבור כל תבנית עיצוב אשר מוצעת למכירה במסגרת האתר ניתן מפרט מלא לעניין מרכיבי התבנית, צילום מסך של התבנית, פרטי היוצר, בעל הזכויות, עלות התרגום וההסבה לעברית (במקרה של תרגום תבנית בהזמנה), התאמה לסוגי הדפדפנים המוכרים, הדגמה, עלות השירותים נלווים וכל פרט רלבנטי אחר.

התמורה - בתחתית התבנית יפורטו, באמצעות קישורים, בעלי זכויות היוצרים של התבנית, בעלי זכויות התרגום (MasterGate.co.il) ולקוחותיהם - עד ל-3 קישורים לעמוד. כמפורט בפתח הסכם זה הורדת זכויות התרגום אסורה עפ"י דין אלא אם נתקבל מראש הסכמת בעלי הזכויות לעשות כן. כמו כן, עקב הריבוי הרב בהפרות זכויות יוצרים מתיר בעל האתר למאסטרגייט את הזכות לאסוף את המידע הבא בלבד: שם המתחם, נתיב מקומי ושם התבנית בשרת מרוחק. כמו כן, מתיר בעל האתר למאסטרגייט את הזכות לשנות מדי, פעם, את הקישורים בתבנית ע"פ שיקול דעתה.

הגבלת אחריות וחבות:

הגולש מצהיר, כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה ו/או יעשה בניגוד להוראות הסכם זה, יהא רשאי אתר MasterGate לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו עפ"י דין, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אידיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.

על אתר MasterGate לא תחול כל אחריות לנזקים שייגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא, לרבות הנובעים מעיכובים בשליחת המידע ו/או הגעת המידע ו/או הגעת המידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ואו טעויות הלקוח ו/או שימוש לא נכון בשירותי האתר ו/או שימוש לא חוקי בשירותי האתר ו/או שימוש בזכויות יוצרים בניגוד לדין ו/או תביעות צד ג' בגין הפרות הסעיפים הנ"ל ו/או הפרות תנאי השימוש ותקנון האתר ו/או הפרות תנאי הצהרת הפרטיות.

הלקוח מצהיר, כי הוא מודע, בשל אופייה של רשת האינטרנט, כי שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט אינם חפים מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על אתר MasterGate לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או ברכישת המוצרים ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת המוצרים ו/או באי אספקתם של שירותים ו/או שירותים נלווים שניתנו באמצעות האתר ו/או כל שירות אחר שניתנו באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג' אשר מקושרים לאתר.

שיפוי ופיצויים:

הלקוח מתחייב בזה לשפות את אתר MasterGate בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו לו בשל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שעשה הלקוח בניגוד להסכם זה, וזאת ללא הגבלה בסכום השיפוי.

במידה ואתר MasterGate יימצא אחראי כלפי הלקוח בגין שירותיו, הפיצוי המוסכם ללקוח יהא בגובה שלא יעלה על הסכום ששולם עבור השימוש בשירותיו.

הודעות:

כל הודעה ו/או תכתובת הקשורים להסכם זה, לרבות לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, יישלחו באמצעות לוח הניהול האישי של הלקוח ו/או באמצעות כתובת האימייל אשר נמסרה בעת ההרשמה.

כתובת זו תשמש גם לצורך מתן שירותים נלווים או לצרכי הליכים משפטיים.

48 שעות לאחר משלוח ההודעה באחת מהדרכים המנויות לעיל, תיחשב כמי שנמסרה לידי הלקוח ותהווה אישור לקבלתה.

שונות:

תנאי השימוש ותקנון האתר ניתנים לשינוי בכל עת ע"י אתר MasterGate עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

לאתר MasterGate לא תהיה כל חבות כלפיך והאתר לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה בגין נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בגלל נסיבות אשר אינן בשליטת האתר, לרבות כוח עליון, הפסקות חשמל, זמינות השרתים ובכל מקרה אחר.

ביהמ"ש המוסמך והדין החל:

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לביהמ"ש השלום בת"א בלבד.

שירות לקוחות:

בכל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות אלינו באמצעות האימייל.

 

 

כל התבניות הניתנות להורדה חינם באתר מוגנות בזכויות יוצרים - אין להפיץ, למכור או להסיר את הזכויות מתבניות אלה ללא אישור מפורש בכתב.
תנאי שימוש ותקנון האתר :: מאסטרגייט :: תבניות וורדפרס בעברית